AKTUELNO

Slika

Tradicionalno prvomajsko druženje djece i gradonačelnka Tuzle

Na Panonskim jezerima gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, organizovao je tradicionalno prvomajsko druženje sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu...
Slika

Donacija Odsjeka za turski jezik i književnost

Danas su Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. Nihada Delibegović Džanić, voditeljica Odsjeka za turski jezik i književnost doc. dr. Merima Grabčanović, te studentica Ela Salihbegovic uručile donaciju novca prikupljenog na Humanit...
Slika

Tribina na temu - PERP

21. maja u Centru je održana tribina na temu: "Posebni edukacijsko-rehabilitacijski postupci za učenike oštećena sluha". Učešće na tribini su uzele kolege defektolozi različitih usmjerenja zaposleni u redovnim osnovnim školama, asistenti u nastavi, pedagozi i direktori. Cilj tribine bio je upoznati prisutne...
Slika

15. maj Dan porodice

Povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice, u Centru održana radionica. Radionicu su, s učenicima pripremile i realizovale Ramiza Kasumović, Jasmina Salkić Pašić i Inesa Hasić.
Slika

Odustajanje u životu nije opcija

Sva su djeca ponos i najveća radost svojih roditelja po samom njihovom rođenju. Ali postoje ta rijetka djeca koja nose ponos i radost u sebi. Koja odvažno ustaju i kad padaju, i kojima odustajanje u životu nije opcija, nego snaga da budu najbolja manifestacija sebe, svojih roditelja i zajednice u koj...
Slika

22. april - Dan planete Zemlje

Danas je realizovana radionica povodom Dana planete Zemlje! Ucenici, roditelji i nastavnici su zajednickim snagama uredili prostor ispred skole, ocistili korov i zasadili cvijece! Radionicu su organizovale kolegice Ramiza Kasumovic, Jasmina Salkic Pasic i Azra Avdic.
Slika

Svjetski dan osoba sa autizmom

Dana, 02.04.2024.godine održana je radionica povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom. Radionicu su održali učenici i nastavnici :Muhedin Muhic Adisa Pilav Fadilka ŠecićJasmina Pašić SalkićRamiza Kasumović i Elvisa Babović
Slika

21. Mart Svjetski dan osoba s Downovim sindromom

Povodom obilježavanja 21. Marta Svjetskog dana osoba s Downovim sindromom održana je radionica pod nazivom “ Baš takav si potreban svijetu”, koja je održana sa roditeljima učenika koji pohađaju Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora. Nakon prezentacije roditelji su poslušali ...
Slika

Radionica "Vrste nasilja u osnovnoj školi"

15. marta održana je radionica pod nazivom „Vrste nasilja u osnovnoj školi“.Radionicu je vodila Mr. Sci. Azra Avdić diplomirani defektolog surdoaudiolog i održana je u IVb razredu. Ovoj radionici prisustvovala je i socijalna radnica Centra Jasmina Imamović diplomirani socijalni radnik.Ova radionica posvećen...
Slika

Radionica "Internet i zamke koje vladaju"

U sklopu obilježavanja dana „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“ održana je radionica 13. 03. 2024. na temu „Internet i zamke koje vladaju“. Radionica je održana u VIII razredu, prisustvovali su i roditelji a vodili su je Muhedin Muhić diplomirani defektolog-surdoaudiolog, Elvisa Ćatić Babović Diplomirani defek...
Slika

Radionica "Emocionalna regulacija i RPU roditeljstvo"

Cilj radionice - Učenici i roditelji će nakon ove radionice moći navesti emocije koje osjećaju i prepoznati emocije kod drugih. Roditelji će naučiti tehniku u kojoj će u nekoliko sekundi prekinuti svađu, napad bijesa i postaviti temelje dobrog mentalnog zdravlja. Cilj radionice je i promicati toleran...
Slika

Radionica "Kvalitetna nenasilna komunikacija pri rješavanju konfliktnih situacija"

Cilj ove radionice je motivirati učenike da ranije stečena znanja povežu i primjene sa novim tehnikama. Primjenom novih metoda u toku rada kod učenika će se probuditi veća doza interesovanja samostalnog razmišljanja, učenici će sami dolazi do zaključaka o problemu nasilnih konflikata i prevenciji nasilne k...
Slika

Radionica "Prepoznavanje nepoželjnih oblika ponašanja"

11.03. 2024.g. održana je radionica za roditelje i učenike pod nazivom "Prepoznavanje nepoželjnih oblika ponašanja."  Ciljevi ove radionice su:   -Razumjeti oblike prihvatjivog i neprihvatljivog ponašanja. -Prepoznati oblike neprihvatljivog ponašanja. -Razumjevanje vlastitih emocija i načina njihovog nen...
Slika

Radionica "Uloga škole u prevenciji nasilja"

Povodom obilježavanja dana „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“, 11. 03. 2024. održana je radionica na temu „Uloga škole u prevenciji nasilja“.Radionicu su vodile Adisa Pilav bachelor logopedije i surdoaudiologije i Fadilka Šećić diplomirani defektolog-surdoaudiolog sa učenicima III razreda i sa roditeljima....
Slika

Emina Numanović Senyuz - stručna posjeta Istanbulu

Dvadeset stručnjaka za specijalno obrazovanje iz Bosne i Hercegovine posjetilo je Republiku Tursku i tokom boravka u turskim obrazovnim institucijama u Istanbulu prisustvovalo radionicama i brojnim sastancima.Riječ je o programu koji se realizira u saradnji Turske agencije za međunarodnu saradnju i ko...
Slika

8. mart - Dan žena

08.03.2024. godine je realizirana radionica pravljenje čestitki za Dan žena sa učenicima VII i VIII razreda. Cilj radionice je bio razvijanje kreativnosti kod učenika, harmonije za boje, te vježbe fine motorike. Aktivnost pripremila: Nermina Kukuruzović diplomirani defektolog surdoaudiolog.
Slika

Radionica „Nenasilno rješavanje konflikata“

Radionica „Nenasilno rješavanje konflikata“ 07.03.2024. g. je realizirana radionica Nenasilno rješavanje konflikata sa učenicima VII razreda i njihovim roditeljima. Cilj radionice je bio osvjestiti učenike o problemu nasilja, važnost reakcije i intervencije u situacijama nasilja, važnost prikladnog izražavanj...
Slika

1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Naši učenici uzeli su učešće u zajedničkoj manifestaciji obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.Uz veselu atmosferu naši učenici su uz pomoć nastavnika obilježili Dan nezavisnosti tako što su kreirali razne ukrase koji veličaju našu domovinu.
Slika

Sportsko takmičenja povodom Dana nezavisnosti BiH

Dana, 27.02.2024. godine, u okviru plana i programa Školskog sportskog Društva naše škole, je organizovano sportsko takmičenje, povodom Dana nezavisnosti BiH.Takmičenje je organizovano unutar predškolske grupe naše škole i osmog razreda.Sve aktivnosti su bile prilagođene dobnom i zdravstvenom statusu s...
Slika

#1DayMore4Volleyball

Dana, 26.02.2024. godine, učenici osmog razreda naše škole, Ismar Bečić i Medina Okanović, su skupa sa nastavnicom tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Eminom Žabić, bili u posjeti JU OŠ „Tušanj“ Tuzla, gdje se održao jedan dio manifestacije koju provodi CEV (Evropska odbojkaška konferencija) pod sloganom #1DayM...
Slika

DAN DJEČIJE RADOSTI

Dan dječije radosti je značajna, ali i jedna od mnogobrojnih prilika da kod djece izmamimo iskreni osmijeh, radost i sreću. Ovaj dan nam pruža mogućnost za ostvarivanje njihovih želja i priliku za druženje i darivanje.Učenici 1.i 2.razreda i naši najmlađi predškolci su se zajedno družili i izrađivali ...
Slika

Radionica "12. novembar - Medjunarodnog dana studenata"

Povodom 12. novembra, Medjunarodnog dana studenata, održana radionica sa studentima Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta - "Izrada didaktičkog materijala". Materijal koji su studenti napravili na radionici uspješno je korišten u radu s učenicima Centra. Radionicu pripremila i sa studentima real...
0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR