Aktuelno

Radionica "Kvalitetna nenasilna komunikacija pri rješavanju konfliktnih situacija"

 

12.03.2024
Slika
 
Cilj ove radionice je motivirati učenike da ranije stečena znanja povežu i primjene sa novim tehnikama. Primjenom novih metoda u toku rada kod učenika će se probuditi veća doza interesovanja samostalnog razmišljanja, učenici će sami dolazi do zaključaka o problemu nasilnih konflikata i prevenciji nasilne komunikacije, zbog čega će imati veću odgovornost i samostalnost u ovakvim situacijama.
Na ovoj radionici učenici su bili aktivni i angažovani u radu.  Atmosfera u radu  je prijatno protekla i učenici su mogli kroz primjere povezati svakodnevni život sa aktuelnom temom na radionici i tako izraziti svoju kreativnost. Učenici su samo došli do zaključaka, Kreirali poruke i time pokazali šta su naučili na ovom času.
Voditelj radionice: Minela Džuzdanović, diplomirani defektolog surdoaudiolog
0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR