VIJEĆE UČENIKA

Slika

Vijeće učenika je demokratsko tijelo koje predstavlja glasove učenika u školi. Glavna svrha Vijeća učenika je promoviranje participacije, suradnje i osnaživanja učenika u školskom okruženju.

Vijeće učenika ima važnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču učenika, kao što su organizacija školskih događaja, poboljšanje uvjeta učenja, rješavanje problema i iznošenje prijedloga za unaprjeđenje škole. Učenici koji su izabrani u Vijeće predstavljaju interese svojih kolega, slušaju njihove ideje i mišljenja te ih prenose na sastancima Vijeća.

Vijeće učenika također potiče aktivno sudjelovanje učenika u školskim aktivnostima, volontiranje, humanitarne akcije i promicanje pozitivne školske klime. Kroz Vijeće učenika, učenici imaju priliku razvijati svoje vještine vođenja, timskog rada, komunikacije i donošenja odluka.

Osim toga, Vijeće učenika organizira redovite sastanke na kojima se raspravljaju pitanja i ideje učenika, razmatraju prijedlozi te se donose odluke koje utječu na školsku zajednicu. Otvorenost, transparentnost i demokratsko odlučivanje temelji su rada Vijeća učenika.

Vijeće učenika pruža platformu za učenike da izraze svoje mišljenje, sudjeluju u oblikovanju školske politike i stvaraju pozitivne promjene u svojoj školi. Kroz svoj rad, Vijeće učenika potiče osjećaj pripadnosti, odgovornosti i aktivnog sudjelovanja učenika u školskoj zajednici.

 

Odluke i obavještenja

0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR