Slika

Nastavničko vijeće čine:

1. AMRA IMŠIRAGIĆ
2. DŽENANA KAPIDŽIĆ
3. JASMINA IMAMOVIĆ
4. SAMELA IKINIĆ
5. INESA HASIĆ
6. ELVISA TUFEKČIĆ
7. AMRA PLAHONJIĆ
8. ADISA PILAV
9. AZRA AVDIĆ
10. MUHEDIN MUHIĆ
11. JASMINA JOVANOVIĆ -MEŠKOVIĆ
12. NERMINA KUKURUZOVIĆ
13. JASMIN BEGANOVIĆ
14. EMINA ŽABIĆ
15. ERVINA GRUHONJIĆ
16. SANELA ČAJLAKOVIĆ KURTALIĆ
17. FADILKA ŠEČIĆ
18. ESAD MAHMUTOVIĆ
19. ELVISA ĆATIĆ BABOVIĆ
20. EMINA NUMANOVIĆ SENYUZ
21. SANELA ČAJLAKOVIĆ KURTALIĆ
22. JASMINA SALKIĆ PAŠIĆ
23. RAMIZA KASUMOVIĆ

Nastavničko vijeće je tijelo sastavljeno od nastavnika i profesora škole koje ima ključnu ulogu u donošenju odluka vezanih za nastavni proces, organizaciju rada i usklađivanje nastavnih programa s ciljevima obrazovanja.

Glavna svrha nastavničkog vijeća je promicanje kvalitete nastave, usklađivanje nastavnih planova i programa s ciljevima obrazovanja te provođenje stručnih aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju nastave i obrazovnog procesa u cjelini.

Nastavničko vijeće redovito održava sastanke na kojima se raspravljaju i donose odluke o važnim pitanjima kao što su evaluacija nastavnog rada, usvajanje novih nastavnih materijala, planiranje izvanškolskih aktivnosti, rješavanje problema učenika i drugi relevantni aspekti nastavnog procesa. Članovi nastavničkog vijeća aktivno sudjeluju u donošenju odluka i dijele svoje stručno mišljenje kako bi osigurali najbolje obrazovno iskustvo za učenike.

Nastavničko vijeće također služi kao forum za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi među nastavnicima. Ovdje se mogu razvijati inovativne pedagoške metode, raspravljati o izazovima u nastavi i pronalaziti rješenja koja će poboljšati kvalitetu obrazovanja. Nastavničko vijeće ima važnu ulogu u stvaranju podržavajućeg i suradničkog okruženja za nastavnike te promicanju kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Odluke nastavničkog vijeća donose se na temelju demokratskih principa, uz uzimanje u obzir stručnih mišljenja i interesa učenika, te se provode u suradnji s ravnateljem škole i ostalim relevantnim dionicima obrazovnog procesa.

 

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Odluka i obavještenja

0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR