Aktuelno

Tribina na temu - PERP

 

21.05.2024
Slika
 
21. maja u Centru je održana tribina na temu: "Posebni edukacijsko-rehabilitacijski postupci za učenike oštećena sluha". Učešće na tribini su uzele kolege defektolozi različitih usmjerenja zaposleni u redovnim osnovnim školama, asistenti u nastavi, pedagozi i direktori. Cilj tribine bio je upoznati prisutne o mogućnostima pružanja podrške kroz različite tretmane učenicima oštećena sluha iz redovnih škola (primjena Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u redovnim školama u praksi), uspostava bolje saradnje među ustanovama (redovne škole i Centar), identifikovanje potencijalnih problema/poteškoća s kojima se susreću kolege u redovnim školama tokom rada s učenicima oštećena sluha i iznalaženje rješenja za određeninproblem, a sve u cilju napretka i boljeg uspjeha učenika. Direktorica Centra Amra Imširagić je ovom prilikom istakla spremnost i obavezu defektologa surdoaudiologa iz Centra u pružanju podrške, u smislu edukacija nastavnika, asistenata koji rade s učenicima oštećenog čula sluha u redovnim školama.
Izlagači na tribini bili su: direktorica Centra dr sci Amra Imširagić, MA Sanela Čajlaković Kurtalić i Emina Numanović Senyuz, dipl.def. surdoaudiolozi.
0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR